RHOWCH GYNNIG AR Y GYSTADLEUAETH

Atebwch rhai cwestiynau a chyflwyno eich poster trwy’r ffurflen isod os gwelwch yn dda

Uwchlwytho eich poster

Cwestiynau i’r disgybl
Os nad yw’ch ysgol ar y rhestr, gofynnwch i’ch athro/athrawes gofrestru
  1. Dim llawer
  2. Wedi mwynhau’n fawr
Cwestiynau ar gyfer y rhiant/gwarcheidwad

Dywedwch wrthym am eich arferion ailgylchu gwastraff bwyd ar hyn o bryd

A fyddwch chi’n gwneud unrhyw rai o’r newidiadau canlynol i ailgylchu eich gwastraff bwyd o ganlyniad i’r gwaith cartref a gafodd eich plentyn:

Uwchlwytho eich llun
Os ydych chi’n defnyddio’r ffurflen hon ar eich ffôn neu’ch llechen ddigidol, bydd clicio’r botwm isod yn agor y camera neu’r casgliad lluniau ar eich dyfais, a gallwch ddefnyddio hwn i uwchlwytho ffotograff o boster eich plentyn yn uniongyrchol.
Darllenwch ein telerau ac amodau

Ysgolion sy'n cymryd rhan ...