Ymgyrch ailgylchu bwyd Pen-y-Bont ar Ogwr

Mae Ymgyrch Ailgylchu Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn cystadleuaeth am ddim ar gyfer daearblant ysgol gynradd Cyfnod Allweddol 2. Mae Capten Busta, y mwnci gofod rhyngalaethol, wedi glanio ym Mhen-y-bont ar Ogwr mewn llong ofod wedi’i phweru gan grwyn bananas, ac mae ef angen eich help chi!

Ydych chi’n barod i fy helpu i i ddysgu sut caiff gwastraff bwyd Sir Pen-y-bont ar Ogwr ei drawsnewid yn drydan?

Sut i Ymuno a’r Ymgyrch

Unwaith i chi cwblhau gwers yn yr ysgol, rydych chi wedi’ch hyfforddi i wneud gwaith ymchwil gartref gan ddefnyddio ELECTROGENERADUR arbennig Busta A rhoi cynnig ar y gystadleuaeth. Dilynwch y camau syml hyn:

 1. 1

  Ymchwilio

  Gweithiwch gyda’ch rhieni i ymchwilio’r gwastraff bwyd ‘anochel’ sydd dros ben o’r prydau bwyd rydych chi’n eu bwyta gartref yn ystod un penwythnos, gan eu cofnodi ar y daflen dyddiadur a gawsoch gan eich athro/athrawes. Cofiwch roi eich sticer Busta ar eich cadi!

 2. 2

  Cyfrifo

  Defnyddiwch yr ELECTROGENERADUR i ddysgu faint o ynni mae eich gwastraff bwyd yn ei greu pan mae’n cael eu hailgylchu

 3. 3

  Creu

  Pe gallech chi ddyfeisio’ch peiriant eich hunain i droi gwastraff bwyd yn ynni, sut fyddai’n edrych? Rhowch gynnig ar y gystadleuaeth i ddylunio ‘peiriant ailgylchu bwyd hudol’ a’i gyflwyno trwy’r wefan erbyn 28ain Chwefror.

Ysgolion sy'n cymryd rhan ...