Croeso i Bencadlys Yr Ymgyrch Ailgylchu Bwyd

Nod yr Ymgyrch Ailgylchu Bwyd yw helpu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yng Nghymru i ddysgu am sut gellir troi gwastraff bwyd yn ynni i bweru eu cartrefi, eu hysgolion a’r gymuned leol. Mae’n darparu gweithgareddau ac adnoddau am ddim i athrawon ysgol gynradd, yn ymwneud â mathemateg, gwyddoniaeth, ABaCh ac ADCDF. Gellir eu defnyddio fel rhan o’ch tystiolaeth Eco-Sgolion hefyd.

Mae dros 70% o bobol yng Nghymru yn ailgylchu eu wastraff bwyd. Mewn gwirionedd, trigolion Cymru yw’r trydydd gorau yn y byd am ailgylchu! Mae hynny’n ANHYGOEL! Y peth gorau y gallwn ei wneud gyda’n bwyd yw ei fwyta i gyd. Ond mae rhywfaint o wastraff bwyd – fel crwyn bananas, bagiau te a phlisg wyau – na ellir ei fwyta. Trwy rhoi eitemau gwastraff bwyd ‘anochel’ fel hyn yn eich bin gwastraff bwyd ar gyfer eu hailgylchu, gallwch helpu i greu llawer o ynni. A gallwn helpu Cymru i gyrraedd y brig!

Ymgyrchoedd Blaenorol

  1. Abertawe 2018

    Ebrill - Mai 2018